Zomer-Pauze

Van 24 juli t.e.m. 15 augustus zullen er geen zondagsdiensten plaats vinden.
We moedigen jullie aan om andere kerken/gemeenten te bezoeken en te zegenen.
Tijdens de maanden juli en augustus zal er ook geen On Our Knees en Devotional plaats vinden. 

Waar klopt jouw
hart voor?

SAMENKOMSTEN

Elke
Zon.

Zondagsdiensten


Elke zondag komen we samen vanaf 10u om te vieren. Op dit moment hebben we geen georganiseerde kinderdienst maar er is wel een ruimte waar de kinderen kunnen spelen, knutselen of leren onder toezicht van de ouders.


Door de regelgeving rond COVID-19 moet je registreren om de dienst bij te wonen. Dit kun je doen door op onderstaande knop te drukken.


Je kan de dienst ook volgen via Zoom.us 
Meeting ID: 818 0458 4342

Toegangscode: 773871 

              On Our Knees

 

Elke 1ste zaterdag van de maand komen we samen om te bidden om 19u30. Dit zijn gebedssamenkomsten waar gebed en aanbidding hand in hand gaan.


Met deze samenkomsten willen wij vooral Gods hart op aarde proclameren.
Gebed & voorbede staan centraal tijdens deze avonden van lofprijs & vooral van aanbidding. We proclameren Gods woord over België, over Israël, over onze families, vrienden, kerken, organisaties over wat Gods Geest op ons hart legt.

5 JUNI

Samen meer één worden in Gods aanwezigheid ...
De waarheid in Jezus Christus die meer gestalte krijgt in iedere aanwezige...


Kom om... 
... te ontdekken wie je bent in Christus.
... in Zijn aanwezigheid te vertoeven.
... te horen van God, en Zijn stem te kennen

...te genezen.


Door de regelgeving rond COVID-19 moet je registreren om de dienst bij te wonen. Dit kun je doe door op onderstaande knop te drukken.


Je kan de dienst ook volgen via Zoom.us 

Meeting ID: 843 8248 0640

Toegangscode: ONOURKNEES

19 SEP.

Devotional

 

Elke 3e zondag van de maand hebben we online een tijd van devotie van 20u tot 21u. Maak het uzelf gemakkelijk met een warm drankje, een bijbel en een notitieboekje / dagboek, en neem tijd met de Heer terwijl er iemand live aanbiddingsmuziek speelt.


U kunt de devotional online bijwonen via Zoom.us
Meeting-ID: 814 7358 4950

Toegangscode: DEVOTION

Come Away

 

"Come Away" is een avond waar je komt in een voorbereide plaats en de Vader, Zoon en Heilige Geest lief hebt - kom en laat Hem Zijn liefde naar jou uiten. 

Op deze avond is er geen programma, voel je vrij om binnen te komen en te gaan wanneer je maar wil. Neem deze tijd als kans om je persoonlijke relatie met de Vader, Zoon en Heilige Geest te  versterken. Ontmoet Hem — Hij wacht op jou! 


Door de regelgeving rond COVID-19 vinden deze samenkomsten momenteel niet plaats.

Come Away

 

"Come Away" is een avond waar je komt in een voorbereide plaats en de Vader, Zoon en Heilige Geest lief hebt - kom en laat Hem Zijn liefde naar jou uiten. 

Op deze avond is er geen programma, voel je vrij om binnen te komen en te gaan wanneer je maar wil. Neem deze tijd als kans om je persoonlijke relatie met de Vader, Zoon en Heilige Geest te  versterken. Ontmoet Hem — Hij wacht op jou! 


Door de regelgeving rond COVID-19 vinden deze samenkomsten momenteel niet plaats.

OVER ONS

What is your heart beating for?

Waar klopt jouw hart voor?


Als gemeenschap van gelovigen willen we in de eerste plaats groeien in onze persoonlijke/individuele relatie met onze hemelse Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ten tweede willen we sterke relaties opbouwen gebaseerd op deze relatie met de drie-eenheid. We erkennen dat, zonder deze persoonlijke relatie en groei in Zijn liefde, al het andere dat we zouden doen tevergeefs zou zijn.


Het is onze wens om mensen te zien groeien in de roeping die God in hun leven heeft gesteld, om hen te sterken in de Heer en hen vrij te zetten als ware christenen in Gods Koninkrijk. Dit door het aanschouwen van de schoonheid van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, het mediteren en bestuderen van Zijn woord (de Bijbel),  gezamelijk gebed en aanbidding en door gemeenschap met elkaar.

Liefde


Wij roepen mensen op in de liefde van God te gaan, opdat zij passie voor Jezus krijgen en bewogenheid voor mensen (Ef. 3:17-19 – Math.9:36-38). Jezus heeft het gebod gegeven om elkaar lief te hebben. Daarom verbinden wij ons om te handelen en te wandelen in de liefde en eenheid in Jezus Christus zowel thuis als in onze gemeenschap en leefwereld.

Gemeenschap


Wij willen mensen oproepen te leven met de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst ons de weg tot en brengt ons naar de volle waarheid. De volle waarheid door Jezus Christus, onze Heer. (2Cor13:13 – 1Cor12:3b – Joh.16:13)

De doelstelling is mensen te onderwijzen, opleiden, opbouwen en bemoedigen in een gezellige, ontspannen sfeer. Ze in relatie brengen met God zodat ze Hem op een persoonlijke en intieme manier leren kennen. Ze de kans geven om hun gaven en talenten tot volle volwassenheid te laten groeien, en ze te gebruiken zoals God het wil. Automatisch worden er vriendschappen onderling opgebouwd waardoor we samen onderweg gaan. (Marc. 16:15)

"Het cultiveren van intimiteit met de Vader, Zoon en Heilige Geest (zowel als persoon en als gemeenschap) om Zijn Bruid voor te bereiden op de terugkomst van Jezus!”

Profetisch


Omdat de gemeente is opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen (Efez. 2:20) verwelkomen wij apostelen en profeten, en de profetische bediening. We zijn geroepen om profetische mensen te zijn. We spreken en handelen alleen zoals we onze Vader horen spreken en zien handelen door de Heilige Geest, waarbij onze toetssteen de bijbel is.

"Alle dingen die we doen zijn met het doel om de bruid (de kerk van Christus) voor te bereiden om zonder vlek of rimpel te zijn,

op de terugkeer van Jezus Christus omdat Hij het waard is.”

ONDERSTEUNING

“Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde,
overlopende maat zal men u in de schoot geven,
want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden” Luc 6:38


“De zuivere onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit:
wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking….” Jacobus 1:27Heartbeat Church ondersteunt met gebed en financieel maandelijks :

Daklozenwerk Brussel: Tabita    https://sociaal.brussels/organisation/16455

2 Personen in voltijdse bediening 

Soms geven we ook éénmalige ondersteuning aan organisaties en/of personen naargelang de nood.